Adresas: 
Žvejų g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.
Tel.: 46-476165

El. paštas: 
drevernadarz@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.drevernosdarzelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos r. sav.
Ugdymo programos

Įstaigoje įgyvendinamos neformaliojo ugdymo programos: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, kurių paskirtis - tenkinti vaikų pažinimo, saviraiškos poreikius, užtikrinti psichinę ir fizinę jų sveikatą. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Drevernos vaikų darželio 2009-2010 - 2010-2011 m. m. ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa bei Priešmokyklinio ugdymo standartais. Vaikams turintiems kalbėjimo ir komunikacijos sunkumų teikiama kvalifikuota logopedo pagalba.

 

Darželyje ypatingas dėmesys skiriamas ugdytinių meninei - kūrybinei veiklai. Svarbiausi šios veiklos aspektai: vaiko saviraiška, emocionalumo bei žaismingumo išraiškos, kurios turtina jo jausmų pasaulį, skatina vaikų kūrybinius gebėjimus, žadina improvizacinį laisvumą bei sudaro palankias prielaidas visapusiškai ugdyti asmenybę.